Taustani ja ideo­lo­gia­ni

Taustani

Olen opiskellut laajan valikoiman eri hoitotekniikoita, joita tukee vankka ihmisen anatomian ja fysiologian osaaminen. Ihmisen anatomia on aihe, joka innostaa minua ja olen toiminut myös anatomian opettajana tuleville hierojille. Ihmisen anatomian tuntemuksen eduista juttelin oppilaille myös toimiessani vuoden kaustilaisen jäsenkorjauksen opettajana Kaustisella. Erilaisten kurssien muodossa aiheen opettaminen eteenpäin jatkuu toki edelleen.

Minulla on lisäksi harvinaisen perinnöllisen sidekudossairauden (Ehlers-Danlos syndrooma) takia kipuun ja hoitamiseen sekä itsehoito- ja ren­tou­tus­me­ne­tel­miin henkilökohtainen ja intensiivinen näkökulma, olenhan kuntouttanut itseäni ja opiskellut muiden hoitamista rinta rinnan. Ja hyvällä menestyksellä, koska olen kuntoutunut sairaseläkkeen partaalta kokopäiväiseksi yrittäjäksi useampaan otteeseen. Mutta kipukroonikko minä tulen olemaan kenties koko lopun elämäni ja minulle yksi keino pärjätä oman tilanteeni kanssa on hyödyntää omat kivut ja ongelmat loppumattomana tiedonlähteenä ihmiskehon ihmeistä. Oma kehoni toimii myös jatkuvana tutkimuskohteena ja harjoituskappaleena uuden löytämiseen. 

Olen työskennellyt oman henkisen kehitykseni parissa jo useamman vuoden suurella intensiteetillä. Siinä missä muut ikäiseni ovat asettaneet tavoitteekseen hankkia uran, talon, miehen ja perheen, niin minun päämääränäni on ollut ei-aineelliset, henkiset  tavoitteet. Olen jo aivan nuoresta asti iloisen ja hymyileväisen luonteeni pinnan alla ollut taipuvainen syvällisten pohdiskeluun. Erityisesti pohdiskelun kohteena ovat olleet rakkauden olemus ja sen lajit, totuuden etsintä eri asioista ja ihmiset sekä elämän kulku ylipäätään. Ihmisissä minua kiinnostaa heidän persoonallisuutensa, heidän tapansa toimia ja syyt noiden asioiden taustalla. Tuo kiinnostus johti siihen, että halusin tutkia myös miten rikkinäistä mieltä yritetään auttaa ja opiskelin mielenterveyspuolen lähihoitajaksi. Ja vaikka uteliaana ja kokeilunhaluisena ihmisenä olen hankkinut tuon jälkeen monelaista koulutusta ja työkokemusta, niin edelleen mielen ja tunteiden anatomia on vähintäänkin yhtä kiinnostava aihe kuin ihmiskehon. Ja oma kokemus on vakuuttanut minut siitä, että oman sisäisen maailman tutkiminen ja omien toimintapapojen haastaminen on tie pysyvämpään kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Siksi työskentelen itseni kehittämiseksi yhtä väsymättömästi kuin fyysisen kehoni kanssa ja hyödynnän työssäni myös tämän osaamisen ja kokemuksen.

Hoitamisen ideologiani

Jos haluat sitä perusjuttua, tuttua ja turvallista, tai jos haluat rutiinia niin en ole silloin se sinulle sopiva valinta hoitajana. Minua ei motivoi tehdä hätäistä puolen tunnin hierontaa krooniseen vaivaan ja tietää ettei tilanne siitä parane. Minun käsissäni saat varautua yllätyksiin. Siihen, että laitan itseni lisäksi myös sinut tiukalle. Mutta se aivan varmasti kannattaa. Vuodesta 2010 asti hankitulla kokemuksella ja monen tekniikan hallinnalla saa jo paljon aikaan. Ja oman lisänsä tuo polkuni kuntoutumisessa perinnöllisestä sidekudostaudista. Mutta on minulla myös luonnetta sanoa, jos en osaa auttaa tai en osaa jotain. Silloin voidaan yhdessä miettiä mistä ja mitä seuraavaksi.

Mutta se mitä teen asiakkaiden kanssa ja mitä saan aikaan on suorastaan taikaa. Ja tätä mieltä olen sekä itse että asiakkaat. Tuo on mahdollista, koska minä laitan itseni likoon. Ja koska haluan olla ylpeä tekemästäni työstä. Minulle on kunnia-asia ja jatkuva nöyrän ihmettelyn aihe ihastella missä ihanassa saankaan olla tämän työn myötä mukana. Ja koska minun on ollut haasteellista saada itselleni apua, kovin mielelläni olisin muille edes se toivon pilkahdus risukasaan.

Perinnöllisen sidekudossairauteni takia minulla ei ole mahdollisuutta pyrkiä hoitamaan mahdollisimman montaa asiakasta, vaan keskityn hoitamaan heitä, jotka eivät ole saaneet apua mistään muualta, joilla on eriskummallisia vaivoja (esim. hikka makuuasennossa tai pyörtyminen nauraessa) tai jotka tarvitsevat monialaista ja perehtyvää otetta. Kuulen asiakkailtani usein lauseita, jotka alkavat sanoilla ”Ei kukaan ennen ole…”, ”Monella olen käynyt, mutta…” ja ”Jo ensimmäisen kerran jälkeen…”. Minulle nuo sanat vahvistavat yhä uudelleen ja uudelleen sen, että olen hoitamisessani oikealla asialla ja että työskentelyni täydellä sydämellä välittyy myös asiakkaille asti.  

Sielukehonhoitaja?

Kannoin pitkään mukanani nimeä Velhasti, joka oli sekä näkymättömän maailman minulle antama osaamisen tasoon liittyvä arvonimi että kuvasi tapaani työskennellä. Olihan käytössäni vahvan teknisen osaamisen lisäksi yhteydet näkymättömään maailmaan, jolloin tekemisissäni on usein paljon apulaisia mukana. Velhasti tuli siis termien velho ja tyhjä astia yhdistelmästä. Tyhjä astia oli merkityksellinen käsite aiemmin minulle, koska ajattelin etten minä Anne päätä mitä asiakas tarvitsee. Minun tehtäväni oli vain kuunnella, mitä maailmankaikkeus halusi tarjota ja mitä asiakkaan oppaat ja auttajat pyysivät. Olin pitkään myös vakuuttunut siitä, että kuka tahansa voisi tehdä sen saman mitä minä, joskin annoin arvon omalle rohkeudelleni ja intohimolleni, jotka olivat johdattaneet minut ihmisiä palvelemaan.

Näkymätön maailma haastoi minut kuitenkin lopulta kasvamaan ja kohtaamaan oman ainutlaatuisuuteni kokonaisuuden palvelijana. Minä en ole pelkkä tahdoton ja tyhjä kanava. Näkymätön maailma on opettanut ja opettaa alati minulle taitoja, joissa ei ole edes mielikuvitus rajana. Enkä minä ole näkymättömän maailman käskyläinen, vaan luotettu yhteistyökumppani. Minun taustani ja määrätietoinen työskentelyni yhdessä ovat muokanneet minusta kokonaisuuden, johon ei kaikista ole. Ihan vain siksi, että muut eivät ole valinneet kulkea näitä reittejä omassa sie­lun­so­pi­muk­ses­saan. Otan siis täyden vastuun kaikesta tekemästäni siitä huolimatta, että näkymätön maailma kulkee rinnallani ja auttaa minua. Minulla on tahto ja minut on ohjattu käyttämään sitä. 

Yksi parantajan roolissa työskentelyn pääteemani on ollut jo vuosia sielun ja kehon tason yhdistäminen. Tarkoitan tällä sitä, että tehtäväni on ollut poistaa niitä asenteita, uskomuksia, tunnelukkoja, sidoksia, sopimuksia, karmallisia jäänteitä ym., jotka ovat estäneet ihmistä ottamasta sielun ohjausta täyteen käyttöönsä ja jotka ovat estäneet sielua integroitumasta vankemmin ihmiskehoon ja siten osaksi tavallista arkea. Joskus tukos on kehollisella tasolla, joskus energiakehossa ja todella usein molemmissa. Siksi myös työskentelyni on hyvin luontaisesti ohjautunut yhdistämään sekä kehollisia että energiatason tekniikoita parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Tuosta työskentelytavasta on syntynyt myös itsestäni käyttämä termi sielukehonhoitaja. 

Tarve kehittää jokin kuvaava termi on syntynyt siitä, kun niin moni on minulta kysynyt miten haluan itseäni kuvattavan. Pitkään luettelin käymiäni koulutuksia ja sen tuomia titteleitä, mutta luettelo on pituutensa takia turhan kömpelö. Oma-aloitteisesti asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat tarjonneet käyttööni perinteistä parantajaa, toinen tietäjää tai shamaania. Valitettavasti useimpien tarjottujen titteleiden historiallinen perimä on sellainen, että ne vääristäisivät käsitystä eikä mikään niistä kuvaa minua osuvasti. Ja niin eräs kaunis päivä Velhasti-nimityksen kuluttua loppuun pyysin itselleni uutta nimitystä ja sain vastauksena tuon sielukehohoitajan, jota olen käyttänyt siitä asti yhtenä kuvaamaan työni sisältöä. 

Neomaagi?

Neo on sana, joka tarkoittaa uutta. Magia taas on tahdon energian keskittämistä tekemisen tai päämäärän taakse. Yhdessä nämä kaksi kuvaavat kiinnittymistäni tietoisella tekemisellä uuden ajan energioiden opiskeluun, vanhojen ajatus- ja toimitamallien uudistamiseen sekä niiden mukaan toimimiseen.

Neomaagi on nimityksenä jatkumona aikaisemmalle kehitykselleni. Neomaagi annettiin minulle kuvaamaan tekemisiäni siinä tilanteessa, kun minun haluttiin osittain irrottautuvan yhden ihmisen hoitamisesta kerrallaan ja ohjattiin yhä enenevässä määrin keskittyvän kollektiivin tai ympäröivän todellisuuden uu­del­lee­noh­jel­moin­tiin eräänlaisena arkkitehtinä aikaisemman todellisuuksien portinvartijan tehtävän rinnalla. Teen vapaa-ajallani merkittävän määrän paikkojen, yksilöiden ja kollektiivisten ryhmien sekä teemojen hoitamista. Kaiken tämän tekemisen lomassa oma elämäntehtäväni opettajana on saamassa muotoaan ja tuo opettaminen tulee tapahtumaan osin neomaagin roolista käsin, jossa myös sanat ja pelkkä läsnäolo ovat asioita, ihmisiä ja ympäristöjä muokkaavia.

Anne Siirilä – tiivistetysti

Kuka?

Omistajayrittäjä, neomaagi, sielukehonhoitaja, sielunlaulaja, kasvun kompassi, Horstmann-tekniikan diplomiterapeutti, kvanttihoitaja, jäsenkorjaaja, hieroja, Voice Massage-terapeutti, mielenterveys-, kriisi-, ja päidetyön lähihoitaja, puhuja, runoilija ja lauluntekijä.

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Usean eri toimialan tuntemus ja lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien tuntemus, kouluttajakokemus, ohjauskokemus, kyky esittää monimutkaisetkin asiat kansantajuisesti, lahjakkuus suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisiä palveluja, kyky moniammatilliseen tiimityöskentelyyn, paineensietokyky, omatoimisuus, taito löytää sujuvasti reitti ratkaisuun ongelmatilanteissa (sekä ihmisten että asioiden suhteen) esittämällä oikeita kysymyksiä ja koostamalla kootusta tiedosta toimintasuunnitelma, rohkeus, kyky laittaa itsensä lilikoon häpeilemättömästi, toisen ihmisen kunnioittava kohtaaminen sekä nopea reaktiokyky vaihtelevissa tilanteissa.

Koulutus

Lähihoitaja (mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö) 2000, tietojenkäsittelyn tradenomi (amk) 2005, kaustilainen jäsenkorjaus 2011, koulutettu hieroja 2012, Horstmann-terapeutti 2014, Voice massage-terapeutti 2015 (purentalihasten erikoishoidon 2016), yrittäjävalmennus 2016, kvant­ti­hoi­ta­ja­kou­lu­tus (+ syventävät opinnot) 2018, lisäksi takana on vuosi sosiaalialan amk-opintoja ja seuraavat kurssit: Tessan Tech (osat 1 ja 2), intialainen päänhieronta, liukukuppaus, lymfahoidon perusteet ja vauvahieronta

Työkokemus

Tuntiopettajuus Seinäjoen, Järvi-Pohjanmaan, Järvilakeuden ja Lapuan  kansalaisopistolla, Graalion Oy:n toimitusjohtajuus vuodesta 2017, sivutoiminen hoivayrittäjä vuosina 2012-2015, tieto- ja ra­por­toin­ti­jär­jes­tel­mien kehittäminen sekä muut ict-alan työtehtävät vuosina 2005-2011 sekä 2012-2015, anatomian, hieronnan käytännön ja kaustilaisen jäsenkorjauksen tuntiopettaja lukukaudella 2012-2013, hoitoalan työkokemusta määräaikaista työsuhteista vuosilta 1999-2004 ja maa­ta­lous­lo­mit­ta­ja­na toimiminen vanhempien tilalla vuosina 1994-2000 (13v alkaen)

Anne Siirilä

Neomaagi, sielukehohoitaja, sielunlaulaja, Horstmann-tekniikan diplomiterapeutti, kvanttihoitaja, jäsenkorjaaja, hieroja, Voice Massage-terapeutti sekä mielenterveys-, kriisi-, ja päidetyön lähihoitaja

Kysyttävää? Ota yhteyttä +358 44 3732 771 tai graalionoy@gmail.com

Tilaa uusimmat julkaisut ja uutiskirje

Käsittely kesken…
Tervetuloa! Olet nyt listalla ja saat vahvistuksena siitä pikapuoliin sähköpostiisi tervetuloviestin.

Julkaissut N'nea, Graalion Oy

N'nea eli Anne Siirilä on Graalion Oy:n omistajayrittäjä, sielunlaulaja, kasvun kompassi ja neomaagi. Kysyttävää? Ota yhteyttä +358 44 3732 771 tai graalion@graalion.fi

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: