Isona minusta tulee sar­ja­mur­haa­ja

Ihmisen valinnan ja sie­lun­suun­ni­tel­man välisestä suhteesta

Aloitetaan siitä, että aihe voi olla rankka. Joten mikäli olet kovin herkkä, kuuntele ensin onko sinulle hyväksi lukea tätä kirjoitusta. Siltikin, vaikka kaikki tässäkin liittyy lopulta sielun kehitykseen ja rakkauteen. 

Minulle on viime aikoina tullut moneen otteeseen esille eri tavoin, että sielulla todella on myös kasvuvaiheensa ja yhden ihmiselämän matkalla on vastineensa sielun kiertokulussa. Kun ihmisen elämää mitataan päivillä, niin sielun kiertokulkua mitataan elettyjen inkarnaatioiden määrällä. Ja sielun kehityksessä on olemassa sama uhmaikä tai teinien kapina, kuin mitä on ihmislapsella. Ja vaikka se sielua jostain näkökulmasta katsottuna turhauttaakin ikään kuin aloittaa uuden inkarnaation alkaessa ”alusta”, niin silläkin on tarkoituksensa. Se itsessään on rakenne, joka mahdollistaa sielun tarvitsemaa kasvua. Mutta se muistuttaa sielua myös siitä, että kasvun myötä elämien sisältö ja sen eteen tuomat opit vaihtuvat. Aivan kuten lapsi saa lohtua ja motivaatiota ajatuksesta ”isona minusta tulee palomies”, lapsi näkee silmissään olevansa yhtä rohkea ja muiden ihailema hyväntekijä. Inkarnaatio toisensa jälkeen kuluttaa sielua ja siksi se tarvitsee muistutusta, että tässä elämässä tehty työ, jopa kärsimys, on osa mosaiikkia, jota sielu rakentaa kokonaisymmärrystä ja rakkaudellista näkemysta kasvattamalla. 

Mutta nyt tarkemmin otsikon aiheeseen. Sain kanavoituna informaationa, että sarjamurhaajat ovat melko vanhoja sieluja. Ja tämä yllätti ainakin minut, koska olisi ollut toisaalta luontevaa ajatella, että moisiin raakuuksiin ajautuvat sielut, jotka ovat vielä niin lapsia, että eivät ymmärrä muille tuottamaansa pahaa. Ja kanavoidun informaation mukaan niitäkin toki on. Mutta peräti 80% sarjamurhaajista olisi sieluiltaan jo melko kypsiä. Eivät niitä vanhimpia, vaan ovat siinä etsikkovaiheessa, jossa ovat jo havahtuneet aavistamaan ettei näkemämme fyysinen maailma ole kaikki mitä on. Ja kyseenalaistamaan aikaisemmin vain fyysiseen elämään kiinnittynyttä elämänmenoa. Sielu tutkii tuollaisen hyvin brutaalin elämän avulla kasvuympäristönsä rajoja, myös miten pitkälle voi mennä niiden puitteissa. Vertauskuvallisesti siinä on paljon samaa kuin kypsän aikuisen ajatus, että kait tässä elämässä muutakin täytyy olla kuin työ ja joka päivä toistuvat rutiinit. 

Noita kypsän sielun omaavia sarjamurhaajia yhdistää halu nähdä maskien, roolien ja kulissien taakse. Nähdä miten asiat toimivat ja millä säännöillä. Miten ympäröivään maailmaan voi vaikuttaa eli miten ohjata sen kulkua. Kuin ihminen, joka on havahtunut voivansa nähdä tietoisia unia ja harjoittelee sitten tietoisesti manipuloimaan unen aikaisia tapahtumia. Edelleen osa on toki myös kuin lapsia, jotka lyövät nukkea pöydänkulmaan katsoakseen kuinka monta kertaa pitää lyödä ennen kuin nukke menee rikki. Mutta tuo on enemmän niiden nuorempien sielujen heiniä. Kypsemmän sielun omaavien sarjamurhaajien motiivit ja toimintatavat erilaisia. Inkarnaatioiden ketju on jo antanut kyvykkyyttä teeskennellä nuorempia sieluja paremmin ”normaalia” tai rooleja, jotka tuovat menestystä toimintaan. Ja aikaisempien inkarnaatioiden kokemukset ovat myös kehittäneet taitoja, joilla olla taitavampi saalistaja. Kuinka valita oikeat uhrit, kuinka toimia jäämättä kiinni. Sielujen inkarnaatioiden kokemuksia voi hyödyntää mitä mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sim­mil­la tavoilla. Ja hyödyntää tulemalla isona sarjamurhaajaksi voi olla yksi niistä. 

Kypsän sarjamurhaajan sielun omaavia yhdistää kuitenkin vielä yksi tärkeämpi asia. Nimittäin alitajuinen merkityksellisen yhteyden kaipuu. Ykseyden kaipuu. Tarve saada kokemus siitä, että omilla kokemuksilla ja elämällä on jokin lihallista kuorta suurempi tarkoitus. Toisilla se ohjautuu hakeutumiseksi uskontojen, yhteisöjen tai henkisyyden pariin. Sarjamurhaajien tapa on toisenlainen. Ihmisen tasolta katsottuna se on vääristynyttä ja väärin. Eikä minun tarkoitukseni tällä kirjoituksella ole tarkoitus selittää hyväksi tai edes hyväksyttäväksi sarjamurhaajien tekoja. Ei todellakaan. Tarkoitus on ainoastaan käyttää ravistelevaa esimerkkiä tuomaan tiettyjä sielun ja ihmisen välisen integraation rakenteita ja toimintatapaa. Ja tuomaan esille jälleen sen, että sielun tasolla  ei ole oikeaa ja väärää, vain kasvattavia kokemuksia. Ja jos tarkastelee tuosta näkökulmasta asioita, niin tuon yhteyden tarpeen voi nähdä. 

Ennen ykseyden kaipuun tietoisuuten tulemista ihmisessä on tarve liittyä edes siihen yhteen vastakappaleeseen. Sulautua rakkauden kautta yhdeksi. Nuorille sieluille riittää, että yhdeksi tullaan lihassa. Sielun kypsyyden kasvaessa, myös rakkaudellisen yhteyden laadulle asettuu korkeampia tavoitteita. Yhteydellisen merkityksellisyyden tuntu täyttyy vasta sielunkumppanin löydyttyä. Ja sitten on olemassa vielä intensiivisempiä ja suurempaa täyttymystä tuovaa kahden ihmisen välisiä yhteyksiä, kuten kaksoisliekkeys ja lopulta peilisielun kohtaaminen. Kahden välisen yhteyden kaipuu on jo myös sitä kaipuuta kokea ykseys. Sarjamurhaajien kyky kokea edes pala tai väläys tuosta alitajuisesti kaivatusta ykseydestä on tuhoutunut. Joten vaikka se ei ole hyväksyttävää, niin tuon vääristyneen mielen toimintatavan voi nähdä silti yhtenä tapana kokea sitä samaa ykseyden kaipuuta, mitä kaikilla sieluilla on.  

Ja toisin kuin yleisesti kuvitellaan, eivät sarjamurhaajat ihmisen hahmossa valitse tulevansa sarjamurhaajaksi. He syntyvät olosuhteisiin, joissa he muokkautuvat siihen muotoon. Vuosikymmenien ajan tehdyissä sarjamurhaajiin ja kaikkein raaimpien murhien tekijöihin kohdennetussa tutkimuksissa havaittiin, että heidän aivokudoksessaan on murtumia ja vaurioita nimenomaan aivojen alueella, joka selittää heidän kyvyttömyyttään hallita omaa toimintaansa. Moiset vauriot ovat syntyneet lapsuudessa lyömisen, potkimisen, seiniin paiskomisten, kaatumisten, ravistelujen tai muun pahoinpitelyn seurauksena. Tekijöitä haastattelemalla kerätyssä aineistossa toistuivat myös seksuaalinen hyväksikäyttö, vakavat heitteille jätöt ja elinympäristö, joka sisälsi myös muuta lapsen mielelle kestämätöntä raakuutta. Useimpien tekijöiden mielen rakenteista löytyi myös dissosisaatiota eli mielen pirstaloitumista. Dissosisaatiossa mieli jakaantuu kahteen tai useampaan osaan selviytymiskeinona tilanteissa, joissa hyväksikäyttö, pahoinpitely tai heitteillejättö jatkuvat pidempään traumatisoiden vakavasti tai jos jokin yksittäinen tapahtuma on mielelle liikaa. 

Entäs sitten Ted Bundy, joku voisi kysyä? Hän pidettiin karsismaattisena ja älykkäänä. Ja oikeudenkäynnissään sekä tutkijoiden tekemissä haastatteluissa Bundy piti itsepintaisesti kiinni siitä, että on kokenut normaalin ja hyvän lapsuuden. Ja tästä seikasta johtuen osan mielestä Bundy todistaisi sen puolesta, että sosiopaatiksi voi syntyä tai se voi olla vain puhdas ihmisen hallitsemattomiin mielihaluihin pohjautuva valinta. Tutkijoiden onnistui kuitenkin selvittää, että myös Bundylla oli noita pieniä vaurioita aivoissaan. Ja selityskin löytyi. Bundyn äiti oli yrittänyt aborttia pillereillä, mutta Theodore syntyi aborttiyrityksestä huolimatta 24.11.1945. Ja tutkijoiden haastatellessa Bundyn sukulaisia selvisi, että ei Bundyn lapsuus ole ollut niin normaali, kuin mitä hän oli antanut ymmärtää. Bundy ei mm. saanut koskaan tietää isänsä henkilöllisyyttä, koska siihen tuntui liittyvän niin suurta häpeää. Bundyn lapsuutta värittikin vaikeneminen sekä isoisänsä ylläpitämä kova kuri. Tutkijat saivat myös aihetta epäillä seksuaalista hyväksikäyttöä, jonka Bundy tosin itse jyrkästi kiisti.

Mutta palataan hetkesi tuohon tietoon, että Bundyn äiti yritti tehdä abortin siinä epäonnistuen. Mikä kohtalonomaisuus onkaan siinä, että äitinsä onnistuessaan haluamallaan tavalla olisi voinut estää vähintään 30 Bundyn myöntämän murhan ja järkyttävät määrät inhimillistä kärsimystä. Se että Bundyn sielu päätti ja sallittiin syntyä opettaa minusta meille jotain. Ensinnäkin sielu voi valita myös sarjamurhaajan elämän tarkoituksellisesti tapana opiskella ihmisyyttä. Ja jos jokin yksittäinen sielu voi valita inkarnaatioon moisen roolin, on sillä myös jotain kokonaisuutta palvelevaa merkitystä. Koska vaikka jokaisen sarjamurhaajan sielu on sen kokemusken valinnut jo ennen syntymäänsä, ei sielu ole tehnyt sitä yksinään, vaan yhteistyössä muiden tapahtuman osapuolien kanssa. Ja sielulla on kyllä täysi vastuu kaikesta tapahtuneesta valintansa seurauksena ja nuo valinnan seuraukset tulevat kyllä vaikuttamaan myös seuraaviin inkarnaatioihin. Mutta työssäni saamieni kokemusten ja kanavoimani tiedon mukaan sarjamurhaajakaan ei kerää automaattisesti pahaa karmaa tai korjaamatonta sielullista vahinkoa. Koska myös sarjamurhaajan sielu on kasvun, rakkauden ja ykseyden etsintäretkellä. Ja koska myös sarjamurhaaja matkaa kasvupolullaan sellaisen sielujen välisen sopimisen kautta, jossa kaikki tukevat kaikkia ja kaikille järjestetään vuorollaan heidän tarvitsemiaan kokemuksia mennäkseen sielun kasvukierrossa eteenpäin, voidaan sanoa että myös sarjamurhaaja on palvelija rakkaudessa. Meidän ihmisen mielemme on vain tavattoman vaikea hyväksyä sitä. 

Mutta korostettakoon, että sarjamurhaajien paikka on vankilassa. Koska sellaiset ne säännöt ovat ja sitäkin oppia sarjamurhaaja tuli tänne kokemaan. 

Ja jos ihmettelet, että miten olen kykenevä kirjoittamaan tästä näkökulmasta ja tästä aiheesta, niin ihmisiä hoitaessa heidän entiset elämänsä haavoineen tulevat usein tarinoina esiin. Ja ei niissä onnellisissa ja täyttymyksen täyteisissä hetkissä sitä sielullista pirstaleisuutta tai tähän inkarnaatioon vaikuttavia ja apua vaativia traumoja ole. Ne ovat juuri ne meidän kaikkien läpikäymät elämät tappajina, pahoinpitelijöinä, pettäjinä, varkaina, valehtelijoina ym. yhtä hyvin kuin ne tapahtumat, joissa olemme olleet vastaavien tapahtumien uhreina. Osa hoitajista säästetään näkemästä tai kuulemasta menneisyyden tapahtumia, koska se järkyttäisi heitä liiaksi. Esimerkiksi siksi, koska he ovat vielä kiinnittyneitä liiaksi siihen ajatukseen, että heidän asiakkaansa ovat tehneet tai kokeneet pahaa. Ja se pahan läsnäolo voi olla ahdistavaa. Minäkin itken ihmisten tekemien pahojen tekojen tähden. Mutta minut on haastettu näkemään nimenomaan se, että teot voivat olla pahoja, mutta se ei tee ihmisestä eikä varsinkaan sen takana olevasta sielusta pahaa. Ja minua on koulutettu kohtaamaan myös pahojen tekojen tekijöitä rakkaudellisesti (yksi oppitunti oli laittaa minut rakastamaan joka olemuksen hiukkasella Hitleriä). Uskoen, että he palvelet samaa rakkautta kuin minä. Ja minähän rakastan. Joka ikistä asiakasta ja heidän sielunsa jokaista inkarnaatiota. Ja koska minun ei tarvitse kavahtaa ihmisen pimeintäkään syvyyttä, olen kykenevä parantamaan myös meidän aivan syvimpiä haavojamme. Joten jos haluat kaivella vähän syvemmälle, voit tilata tulkinnallisen Viestin varjoista tai etähoidon itsellesi, perheellesi, suvullesi tai lemmikillesi

#sarjamurhaaja #sielunsuunnitelma #sielunsopimus #karma #kanavointi #kanavoituviesti #näkijä #kvanttihoito #energiahoito #etähoito #suvunpuhdistus #eläinhoito #viestivarjoista

Julkaissut N'nea, Graalion Oy

N'nea eli Anne Siirilä on Graalion Oy:n omistajayrittäjä, sielunlaulaja, kasvun kompassi ja neomaagi. Kysyttävää? Ota yhteyttä +358 44 3732 771 tai graalion@graalion.fi

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: