Muistin eri lajit: Sielun muisti

Tiesitkö, että meillä on useampia mekanismeja muistin rakentumiseen? Ja että muistot palvelevat meitä sekä hyvässä luoden meille kyvykkyyttä ja varmuutta että pahassa antaen meille rajoitteita ja saaden meidät reagoimaan negatiivisesti toisiin ärsykkeisiin? Tässä artikkelisarjassa käsitellään tekemieni hoitomenetelmien kannalta kiinnostavia muistin eri lajeja sekä niiden vaikutuksia meihin. Artikkelisarjan osat ovat:

  1. Kehomuisti: Neuropeptidien tallettama kehon solumuisti ja perimän muisti
  2. Kenttämuisti: Energeettiseen kenttään perustuva mielen muisti
  3. Sielun muisti: Sielun kenttämuisti ja sielun maaperä

Sielun kenttämuisti ja sielun maaperä

Myös sielumme muistaa. Sielu tallettaa muistonsa jo aiemmin energeettiseen kenttään perustuvan mielen muistin artikkeliosassa mainittuun informaatiokenttään. Aivan jokaisen elämämme jokainen asia ja kokemus on varastoituneena tuohon kaiken kattavaan tietokantaan. Jos tässä kohtaa mietit tarkoittaako tässä yhteydessä kenttä samaa kuin Akaasiset kirjastot (aikakirjat, tiedostot), niin kyllä vain. Akaasiset kirjastot ovat vain nimitys ajalta, jolloin käytännön tasolla havaitsimme tuollaisen informaatiokentän olemassa olon, mutta jolloin tiede ei vielä tunnustanut asiaa.

Fyysisellä inkarnaatiolla on aina oikeus sitä koskevaan tietoon kentässä sekä niiden järjestelmien tietoon, jonka jäseniä ovat. Sielulla on oikeus kaikkeen siihen tietoon, mikä koskettaa sen eri inkarnaatioita sekä tietoon, jonka luonteen kuvaaminen ei kuulu tämän artikkelin teemaan. Oikeus lukea tietoa on kuin avattu yhteys tietyn tietokannan tiettyyn osaan. Osa meistä kykenee lukemaan myös muita koskettavaa tietoa kentästä, mutta tuo lukeminen edellyttää aina ihmiseltä itseltään, hänen sielultaan tai hänen oppailtaan saatavaa lupaa. Kentän tietoja ei siis voi lukea uteliaisuudesta, vaan oikeus tietoon annetaan aina jotain palvelevaa tarkoitusta varten.

Kentän tiedot eivät siis häviä ihmisen kuollessa, vaan sielulla on niihin edelleen yhteys.

Kentän tiedot eivät siis häviä ihmisen kuollessa, vaan sielulla on niihin edelleen yhteys. Ja uudestisyntymän jälkeen osa kentän tiedoista voi vaikuttaa meihin edelleen sieluyhteyden kautta. Vaikka jokainen elämä on kyllä ainutlaatuinen kokemus sielulle, elämät muodostavat myös kasvun jatkumon. Vastaavalla tavalla kuin meidän tietoisuutemme kehittyy ihmisenä aikuistuessamme ja ylipäätään elämänkokemuksen myötä, myös sielun ymmärrys kehittyy jokaisessa elämässä. Ja muistaakseen tuon kaiken kasvun, sielukin tarvitsee kentässä olevaa muistipankkia.

Edellisten elämien vaikutus nykyiseen voi toteutua siten, että sielu valitsee ennen syntymää sielunsopimuksessa käsiteltäväksi edellisten elämien kipeitä tai keskenjääneitä kokemuksia, jolloin nykyisessä elämässä meillä voi olla jopa vastaavia fyysisiä ominaisuuksia. Synnymme esimerkiksi jalkavaivan kanssa jatkumona toisessa elämässä ruhjoutuneelle jalalle. Elämässämme saattaa olla myös edellisten elämien sieluja ja saatamme joutua vastatusten vastaavien teemojen tai tilanteiden kanssa. Tällöin osa sielun muistoista on myös osa tämän inkarnaation muistoja, vaikka vain osa noista muistoista on tietoisia. Silti ne muistot vaikuttavat meihin taustalla mm. tehdessämme valintoja, mieltymyksissä ja inhoissamme sekä asioissa, jotka vetävät meitä puoleensa. Jopa edellisissä elämissä hankittuja taitoja voi aktivoitua käyttöön ja sitten ihmettelemme, miten jonkin opettelu oli niin vaivatonta, kun joku toinen joutuu ponnistella oppiakseen. Kyse voi olla myös eroista lahjakkuuksissa, mutta toisinaan kyse on myös siitä, että toisilla on takana harjoittelua useammman elämän edestä.

Edellisten elämien vaikutus nykyiseen voi toteutua siten, että sielu valitsee ennen syntymää sielunsopimuksessa käsiteltäväksi edellisten elämien kipeitä tai keskenjääneitä kokemuksia.

Meidän fyysinen olemuksemmekaan ei siis menetä yhteyttään kaikkiin noihin aikojen saatossa eri elämien aikana hankittuihin muistoihin sieluyhteyden takia. Tuon tiedon lukeminen ei vain tapahdu samalla helppoudella, joka liittyy tämän elämän tapahtumiin. Ja myös tämän elämän olemuksella pitää olla jokin tarkoituksenmukainen syy tiedon lukemiseen, että oikeus tietoon jaetaan. Erinomaisen hyvä syy on esim. se, jos ihminen on valmis käsittelemään edellisissä elämissä kohdanneita haasteita nykyisen elämän nousseella tietoisuudella. Mutta eheytyäkseen tämän elämän olemuksessa tai sielun tasolla, ei välttämättä tarvita tietoista sielun muistojen muistamista. Luota siihen, että ihan vain elämällä ihmisenä läpi elämäsi asiat etenevät tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tärkeää on myös ymmärtää, että ei tietoisuus menneistä elämistä välttämättä tarkoita tietoisuuden tason nousua, se ei ole välttämätöntä henkiselle kehitykselle eikä muistaminen ole myöskään aina meidän parhaaksemme! Koska myös edellisen elämän tapahtumat voivat olla meitä tasapainosta pois syökseviä, aivan samalla tavalla kuin huonosti ajoitettu tai ilman tarkoitusta oleva unohdettujen traumojen kaivelu. Omaa sielunpolun historiaa ei ole siten tarkoituksenmukaista vain pelkästä uteliaisuudesta penkoa, vaan sen tulee vapauttaa tässä elämässä tai sielua polulla rakkaudellisista lähkökohdistä käsin. Ja esim. minä en koskaan hoidoissani lupaa informaatiota edellisistä elämistä, vaan todella tarkistan sen olevan ihmisen korkeimmaksi parhaaksi. Muuten menneisyys voi enemmän rikkoa, kuin parantaa.

Muistisairaudet ovat kiinnostavat ilmiö sielun muistin kannalta. Minulle on oppaiden toimesta kerrottu, että muistisairauksilla on sielun kannalta aivan erityinen tehtävä. Ne nimittäin nollaavat tai siivoavat sielun muistia. Tai vanhalla termistöllä asiaa voi ymmärtää osin myös karman hävittämisenä. Mutta tuossa merkityksessä asia voi toteutua vain siinä tapauksessa, että tapahtumat on neutraloitu, sovitettu ja/tai tasapainotettu. Tuo nollaus palvelee tietenkin myös siinä tarkoituksessa, että tämän elämän tapahtumat ovat olleet rankkoja eikä sielun näkökulmasta ole tarkoituksenmukaista kehityksen ja tulevien sielunsuunnitelmien kannalta kantaa niitä mukana. Jos esim. tapahtumat johtivat jo sellaiseen kasvuun, että niillä ei ole lisäkasvuun johtavaa vaikutusta tulevissa elämissä. Sielu ikään kuin keventää kenttään varastoitunutta muistiaan, jotta nuo muistot eivät rasita enää sielua. Opit eivät katoa, mutta koettu kärsimys kyllä. Mekanismi on vastaava kuin kemikaalin toteuttama signaalikulun esto neuroneissa. Eli mitkään muistot eivät varsinaisesti häviä, mutta sielu tekee tietoisen valinnan olla palaamatta kaikkeen hävittämällä yhteydet tiettyihin kenttämuistin lohkoihin.

Sielu keventää kenttään varastoitunutta muistiaan, jotta nuo muistot eivät rasita enää sielua. Opit eivät katoa, mutta koettu kärsimys kyllä.

Muistisairaudet eivät ole kuitenkaan ainoa tapa siivota sielun muistia. Meillä on mahdollisuus valita ottaa tämän elämän sielunsopimuksen ulkopuolisia likapyykkejä puhdistettavaksi. Tosin tehdyn työn palkinto palvelee myös tämän elämän olemustamme sielun lisäksi, koska kuten aiemmin sanottua, edelliset elämät voivat tuoda meille rajoitteita tai mahdollisuuksia. Oppailta saamani tiedon mukaan myös tuollaisen puhdistettavan energian vastaanottaminen sielun tasolta tämän elämän tasolle on mahdollista tietoisesti ja tiedostamattomasti. Tietoisesti esim. hoidoissa ja eheyttämiseen suuntaavissa itsenäisissä prosesseissa. Tiedostamatta, koska jokin olemuksestamme on kuitenkin aina kommunikaatiossa myös sielullisen puolemme kanssa. Ja samoin kuin kehomme voi päättää meidän olevan valmiita kohtaamaan kehon solutasolta vapautuvat neuropeptidit ja niiden mukana tulevat tuntemukset, sielumme voi päättää meidän olevan valmiita kohtaamaan tiettyjä muistoja sielun kenttämuistista vapauttaen.

Tehdessäni hoitoja olen todistanut lukemattomat kerrat miten tuollainen käsiteltävä likapyykki eli energeettinen massa laskeutuu ylhäältä alaspäin fyysisen kehon tasolle ja fyysistä kehoa ympäröiviin energiakehoihin. Tarkennettuna tuo prosessi etenee sieluntähdestä kausaalichakran kautta kruunuchakraan ja siitä koko energiajärjestelmäämme leviten. Sielun ja nykyinen olemuksemme kurottavat siis kohti toisiaan ja kausaalichakran tasolla avaavat yhdessä tuon muistin valuttavan venttiilin. Tarkennettakoon vielä, että tässä ylhäältä alaspäin etenevässä prosessissa puhdistetaan nimenomaisesti sielun ”mielen” tason kenttämuistia.

Sielulla on fyysisen kehon vastine eli sielun maaperä tai sielun solutaso. Tuo maaperä on samalla sielun alitajunta, paikka jossa sielun varjot asustavat.

Aivan viime kuukausien aikana olen oppinut tietämään, että sielulla on myös fyysisen kehon vastineensa, jota kutsun nimellä sielun maaperä tai sielun solutaso. Tuon sielun maaperän voi käsittää myös sielun alitajuntana, paikkana jossa sielun varjot asustavat. Toisin kuin luullaan, sielu ei ole vain eheä ja täydellinen kokonaisuus. Fyysisen maailman tasolla tapahtuvat kamaluudet voivat fragmentoida sielua. Eli se ei ole vain sananpartta sanoa kylmettyvänsä tai kokevansa kipua sieluun saakka. Toki sielulla on myös olemassa puhdas, koskematon ydin. Aivan kuten meillä ihmisillä on tietoisuus, joka tarkkailee mielen, tunteen ja kehon tasoa, mutta joka kaikesta fyysisen tason turbulenssista huolimatta voi todeta kaiken olevan silti hyvin. Mutta sielun säilyttäessä muistoja kaikista elämistään, se säilyttää myös muistoja kärsimyksestä, ja tuosta kärsimyksestä sielu voi siis vapautua, kuten me voimme vapautua neuropeptideistä ja kehittää kenttämuistia.

Jo muutaman vuoden ajan olen todistanut myös sitä, miten sielumme ovat osalla alkaneet laskeutumaan fyysisen elämän tasolle. Ohjaamaan ihan arkistakin elämää. Ja tiivistetysti sanottuna sitä tietoista sielun taakkojen puhdistustyötä on tarvittu, jotta tämän fyysisen elämän energeettinen kenttä on vapauttanut tilaa sielun laskeutua. Sielumme ovat valtavan kokoisia ja normaalisti sielusta on ollut kiinnittyneenä fyysiseen kehoon ihan olematon siemen. Ja meidän on pitänyt aiemmin tietoisesti meditoida tai muuten hakeutua tilaan, jossa olemme voineet olla yhteydessä korkeampaan olemukseemme saadaksemme ohjausta. Sielun laskeutumisen myötä myös tuo ohjaus on tullut käyttöömme ihan arkipäivän tasolla ilman tarvetta tehdä mitään erityistä tietoista työtä. Se on aina läsnä olevaa ja siten vuorovaikutus on toteutunut joka hetki.

Tähän saakka en ole ymmärtänyt, että mitä tarkoitusta tuollainen sielun fyysisen kehon tasolle laskeutuminen voisi palvella sielun kannalta. Ihmisen olemuksellehan tuo prosessi taas on ollut jättipotti, koska se on ainakin itselläni johtanut suurempaan mielerauhaan ja tarkoituksemukaisuuden tuntuun jopa vaikeuksien keskellä. Mutta kun minun piti lähteä työskentelemään asiakkaiden ja oman sielun maaperän kautta, niin viimein ymmärrän mikä rooli laskeutumisella on sielun suunnitelmassa. Myös sielun on tarkoituksenmukaista vapauttaa sielun maaperään varastoituneita kuona-aineita ja prosessoida omia varjojaan. Eli sielun tietoisuuden tason nousun myötä kohdata fragmentoitumista aiheuttavia kokemuksia uudelleen eheytymisen tarkoituksessa. En tiedä vielä mikä olisi oikea sana kuvaamaan noita sielun ”neuropeptidejä”, mutta olemme aiheessa jo pidemmälle edes ollessamme tietoisia tuollaisten olemassa olosta. Ja siitä mahdollisuudesta lähteä puhdistamaan tuota sielun maaperää, sielun alitajuntaa.

Myös sielun on tarkoituksenmukaista vapauttaa sielun maaperään varastoituneita kuona-aineita ja prosessoida omia varjojaan.

Oma käsitykseni on, että koska aivan kaikki tallentuu kenttämuistiin, niin nykyisen elämämme keho vain peilaa kenttään varastoitunutta tietoa. Eli että kehon ja mielen yhteys olisi niin pitkälle menevää, että fyysisen kehon fysiologia määräytyisi osittain kenttämuistissa olevan muistin eli ”koodin” perusteella. Ja että fyysisen inkarnaation ja sielun välinen yhteys on lopulta vastaava, mitä on kehomieliyhteys. Itse käytänkin nykyisin fyysisen ihmisen ja sielun kokonaisuudesta termiä sielukeho ja koen, että työskentelyni hoitomuotojen parissa on sielukehohoitajana toimimista. Itse asiassa sain omilta oppailtani tuon sielukehohoitajan nimikkeen, kun pyysin opastuksessa kertomaan, että mitä työni yksi osa-alue oikeastaan on.

Opiskeluni sielun maaperän luonteesta on vasta aluillaan. Sen kuitenkin osaan jo sanoa, että sielun maaperän puhdistettavan energiamassan liike tapahtuu alhaalta ylöspäin. Eli on peilikuva sielun kenttämuistin prosessille. Molemmissa prosesseissa yhtä on se, että tämän elämän inkarnaatio saa työstä vapautusta tuovan hyödyn jossain muodossa. Tuo peilikuvamaisuus ilmenee kuitenkin itse prosessin muussa luonteessa. Sielun kenttämuistin vapauttamisessa edellisten elämien tapahtumia korjataan, menneisyydessä käydään sovittamassa jotain tai antamassa jollekin toiselle sielua apua sovitteluna. Sielu luovuttaa fyysiselle inkarnaatiolle energiamassaa puhdistettavaksi, jotta fyysisen elämän taso voisi tuon massan prosessoinnin myötä helpottua. Tietoinen valinta työstä ja siitä saatavasta hyödystä tehdään siis tämän elämän tasolla. Sielun alitajuntaa vapauttaessa ei muuteta mitään, vaan nostetaan vain sielua haavoittaneita tapahtumia sen tietoisuuteen. Ja sielun maaperän puhdistuksessa fyysisen olemuksen läpi luovutetaan energiamassa sielulle puhdistettavaksi, jotta sielun fragmenttien eheytyessä sen vaikutus voi peilautua myös fyysiseen inkarnaatioon. Joten tietoinen valinta kohdata jotain ennen piilossa ollutta ja siitä saatava hyöty tapahtuu sielun tasolla.

Aistin jo, että sielun maaperän puhdistamisen jälkeen on vuorossa jälleen jotain uutta näkökulmaa. Mitä se on, niin kerron myöhemmissä artikkeleissä niiden valjettua.


Lue artikkelisarjan muut osat:

1. Kehomuisti: Neuropeptidien tallettama kehon solumuisti ja perimän muisti
2. Kenttämuisti: Energeettiseen kenttään perustuva mielen muisti

Tutustu palveluihin:

Julkaissut N'nea, Graalion Oy

N'nea eli Anne Siirilä on Graalion Oy:n omistajayrittäjä, sielunlaulaja, kasvun kompassi ja neomaagi. Kysyttävää? Ota yhteyttä +358 44 3732 771 tai graalion@graalion.fi

2 vastausta artikkeliin “Muistin eri lajit: Sielun muisti

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: