Mitä on kvanttihoito?

Kvant­ti­hoi­to on voimakas ja kor­kea­vä­räh­tei­nen ener­gia­hoi­to. Kvant­ti­hoi­to perustuu kvant­ti­fy­siik­kaan ja kvant­ti­kent­tään. Kvant­ti­ken­täl­lä tar­koi­te­taan samaa asiaa kuin hen­ki­ses­sä kir­jal­li­suu­des­sa il­mauk­sel­la yk­seys­kent­tä eli se on joka puolella ja joka paikassa ja se on kaikille yhteinen.